menu dblex
eskalera
verb
trappa upp
stegra
öka
intensifiera
upptrappa
accelerera
förstärka
utvidga
höja stegvis

Alla synonymer går att klicka på.