menu dblex
up to date
adjektiv
aktuell
modern
med sin tid
tidsenlig
ajour
chic
elegant
sista skriket
välinformerad

Alla synonymer går att klicka på.