menu dblex
ajour
adjektiv
med sin tid
aktuell
up to date
orienterad
informerad
insatt
underrättad
underrättad om den aktuella situationen
Alternativ stavning
à jour
I uttryck
föra ajour
hålla ajour

Alla synonymer går att klicka på.