menu dblex
informerad
adjektiv
kunnig
välunderrättad

Alla synonymer går att klicka på.