menu dblex
underskrift
substantiv
namnteckning
signatur
påskrift
attest
autograf
namn
kvittering
underteckning
I uttryck
utan underskrift

Alla synonymer går att klicka på.