menu dblex
attest
substantiv
intyg
betyg
bevis
certifikat
vitsord
påskrift
godkännande
namnteckning
underskrift
signum
Relaterade ord
handling
attestering

Alla synonymer går att klicka på.