menu dblex
underskott
substantiv
brist
deficit
förlust
kassabrist
minus
knapphet
otillräcklighet
ebb

Alla synonymer går att klicka på.