menu dblex
kassabrist
substantiv
brist
deficit
underskott

Alla synonymer går att klicka på.