menu dblex
trots allt
adverb
likväl
ändå
i alla fall
dock
icke förty
när allt kommer omkring
det oaktat

Alla synonymer går att klicka på.