menu dblex
dock
adverb
likväl
ändå
emellertid
i alla fall
trots allt
likafullt
men
däremot
å andra sidan
nu en gång

Alla synonymer går att klicka på.