menu dblex
likafullt
adverb
likväl
emellertid
dock
icke förty
likvisst
lika mycket

Alla synonymer går att klicka på.