menu dblex
trossbotten
substantiv
brädbotten
blindbotten
logement
förläggning
durk
kajuta
manskapskvarter
underdäck

Alla synonymer går att klicka på.