menu dblex
logement
substantiv
förläggning
kasern
trossbotten
lucka
kasernrum

Alla synonymer går att klicka på.