menu dblex
tomhet
substantiv
fåfänglighet
intighet
flärd
andefattigdom
innehållslöshet
meningslöshet
tomrum
vakuum
hålighet

Alla synonymer går att klicka på.