menu dblex
intighet
substantiv
fåfänglighet
tomhet
flärd
värdelöshet
nolla
obetydlighet
betydelselöshet

Alla synonymer går att klicka på.