menu dblex
tillgodohavande
substantiv
kredit
vinst
fordran
konto
netto
saldo
kassabehållning
utestående medel
tillgångar
Se även
tillgodohavanden

Alla synonymer går att klicka på.