menu dblex
saldo
substantiv
skillnad mellan debet och kredit
vinst
behållning
avans
tillgodohavande
rest
balans
skuld

Alla synonymer går att klicka på.