menu dblex
teorem
substantiv
lärosats
sats
följdsats
geometrisk sats
korollarium
utsaga

Alla synonymer går att klicka på.