menu dblex
korollarium
substantiv
följdsats
given följd

Alla synonymer går att klicka på.