menu dblex
talong
substantiv
kontramärke
biljettstam
bong
kupong
stam

Alla synonymer går att klicka på.