menu dblex
bong
substantiv
kontrollmärke
talong
anvisning från kassaapparat
kvitto
rekvisitionsblankett

Alla synonymer går att klicka på.