menu dblex
ta sig ut
verb
te sig
förefalla
verka
se ut
gestalta sig
synas
tyckas
göra sig

Alla synonymer går att klicka på.