menu dblex
tyckas
verb
förefalla
verka
synas
te sig
ta sig ut
låta
framstå som
ge intryck av
antyda

Alla synonymer går att klicka på.