menu dblex
svalg
substantiv
strupe
hals
gap
mun
gan
lucka
farynx
avgrund
klyfta
bråddjup
djup
schakt
ravin
hålgång
stort avstånd
vid skillnad

Alla synonymer går att klicka på.