menu dblex
ravin
substantiv
klyfta
dal
hålväg
fördjupning
spricka
ränna
kanjon
pass
rämna
svalg
bergspass
sänka
däld
skona
skärning

Alla synonymer går att klicka på.