menu dblex
spydighet
substantiv
sarkasm
hån
ironi
pik
elakhet
stickord
giftighet
malis
satir
speglosa
udd
gliring
snärt
spe
spets
nyp

Alla synonymer går att klicka på.