menu dblex
sarkasm
substantiv
spydighet
stickord
elakhet
ironi
hån
giftighet
malis
pik
satir
speglosa
udd
gift
bitande anmärkning
nålsting
Se även
sarkasmer

Alla synonymer går att klicka på.