menu dblex
sprund
substantiv
springa
slits
skåra
hål
öppning
gylf
smal öppning
propp
plugg
svicka
tapp
tapphål

Alla synonymer går att klicka på.