menu dblex
slits
substantiv
skåra
urtag
sprund
springa
inskärning
öppning
skära

Alla synonymer går att klicka på.