menu dblex
spegelblank
adjektiv
lugn
smul
stilla
blickstilla
utan en krusning
i bleke
vindstilla

Alla synonymer går att klicka på.