menu dblex
blickstilla
adverb
vindstilla
spegelblank
lugn
halkyonisk
kav lugn
lugn som en spegel
utan en krusning
blank
orörlig
spegelklar

Alla synonymer går att klicka på.