menu dblex
specialitet
substantiv
fack
område
bransch
gebit
gren
domän
stark sida
force
styrka
starka sida
särdrag
karakteristikon
egenhet
egendomlighet
I uttryck
hålla sig till sin specialitet

Alla synonymer går att klicka på.