menu dblex
karakteristikon
substantiv
särdrag
särprägel
specialitet
kännetecken
egendomlighet
tecken
signatur

Alla synonymer går att klicka på.