menu dblex
skyndsam
adjektiv
snabb
rask
kvick
hastig
rapp
ferm
bråd
snar
ofördröjlig
snarlig
brådskande
ögonblicklig
brådstörtad
Se även
skyndsammast

Alla synonymer går att klicka på.