menu dblex
ferm
adjektiv
rask
flink
rapp
kvick
skyndsam
snabb
flyhänt
prompt
Se även
fermt
Alternativ stavning
färm
färmt

Alla synonymer går att klicka på.