menu dblex
skymta fram
verb
framskina

Alla synonymer går att klicka på.