menu dblex
framskina
verb
skymta fram
framgå
framlysa
glimta fram
I uttryck
låta framskina

Alla synonymer går att klicka på.