menu dblex
skrov
substantiv
stomme
bål
kropp
huvudmassa
kadaver
as
djurskelett
karkas
fartygskropp
skeppsskrov
skorv
mage
kräva

Alla synonymer går att klicka på.