menu dblex
skeppsskrov
substantiv
stomme
skrov

Alla synonymer går att klicka på.