menu dblex
scenario
substantiv
manuskript
förlaga
manus
litterärt utkast
synopsis
framtidsbild

Alla synonymer går att klicka på.