menu dblex
manuskript
substantiv
förlaga
koncept
manus
kladd
original
scenario
text
handskrift
papper
dokument
databärare
primärtext
I uttryck
utan manuskript

Alla synonymer går att klicka på.