menu dblex
rita av
verb
avbilda
kopiera
avrita
återge
framställa
efterbilda
plagiera
kalkera
avteckna

Alla synonymer går att klicka på.