menu dblex
rikta sig till
verb
vända sig till
hänvända sig till
tilltala
adressera sig till
apostrofera

Alla synonymer går att klicka på.