menu dblex
apostrofera
verb
tilltala
hänvända sig till
rikta sig till
vända sig till
harangera
hylla
förhärliga
Relaterade ord
tala
fara ut
fara ut mot

Alla synonymer går att klicka på.