menu dblex
rent av
adverb
alldeles
rentav
formligen

Alla synonymer går att klicka på.