menu dblex
formligen
adverb
rentav
bokstavligen
fullkomligt
direkt
formaliter

Alla synonymer går att klicka på.