menu dblex
formaliter
adverb
formellt
formligen
i uttryckliga ord
uttryckligen

Alla synonymer går att klicka på.