menu dblex
prejudikat
substantiv
rättesnöre
förebild
mönster
norm
precedensfall
exempel
normfall
rättsbildande domstolsutslag

Alla synonymer går att klicka på.