menu dblex
precedensfall
substantiv
prejudikat
rättesnöre
exempel
mönster

Alla synonymer går att klicka på.