menu dblex
passa in
verb
inpassa
infoga
anbringa
infatta
inskjuta
inmontera
infalla
inflicka
inplacera

Alla synonymer går att klicka på.